Jdi na obsah Jdi na menu

 


Pronájem MSC

SMĚRNICE 1/2019
MĚSTSKÉ SPOLEČENSKÉ CENTRUM HROZNĚTÍN
SAZEBNÍK PRO ÚHRADU PRONÁJMU PROSTOR

Rada města Hroznětín podle ustanovení §102 odst.3 zákona č. 128/200 Sb., o obcích )obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto směrnici:

Čl. 1
Předmět úpravy

Tato směrnice upravuje podmínky pronájmu prostor v Městském společenském centru Hroznětín pro soukromé akce občanů s trvalým pobytem ve správním území města Hroznětína a pro komerční činnost.

Sazebník - cena pronájmu za jeden den pro soukromé akce občanů včetně DPH.
Kinosál - 1000,-Kč
Salonek - 400,-Kč
Klubovna přízemí - 600,- Kč
Kuchyňka - 100,-Kč

Cena pronájmu za jeden den pro komerční činnost včetně DPH.
Kinosál - 2000,-kč
Salonek - 800,-Kč
Klubovna přízemí - 1200,- Kč
Kuchyňka - 200,-Kč

Cena pronájmu hodinová sazba pro činnost zájmových spolků, organizací, fyzických a právnických osob.
Klubovna přízemí - 120,-Kč za jednu hodinu

V rámci pronájmu prostor se vybírá vratná kauce z důvodu možného poškození vybavení v MSC ve výši 1000,-kč.

Akce pořádané městem Hroznětín jsou z poplatku za pronájem MSC osvobozeny. Rada města může na základě žádosti poplatek z pronájmu prostor MSC prominout v případě, že se jedná a o veřejně prospěšnou akci, která nespadá do komerční činnosti, není za uvedenou akci vybírán žádný poplatek a je pořádán pro občany žijících ve správním území města Hroznětína.

Poplatek za pronájem prostor MSC se hradí do pokladny Městského úřadu Hroznětín, nebo na účet města uvedený v KB Karlovy Vary č.ú. 2424-341/0100 vždy před termínem konání akce.

Ruší se vnitřní směrnice č.2/2015.
Schváleno radou města č.2 dne 14.1.2019 - účinnost od 1.2.2019

V Hroznětíně dne 15.1.2019
 

Informace:
Zdeňka Reinlová
Městský úřad Hroznětín
Krušnohorské nám. 1
362 33 Hroznětín
Tel:+420 353 618 201
E-mail: matrika@mestohroznetin.cz

 

smernice-msc.jpg